Heweso

❝ Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. ❞
M. Kemal ATATÜRK

MENÜ

Marka Tescil

Marka Tescil
Marka tescili kimde ise Marka Sahibi de odur(Gerçek veya Tüzel Kişi). Marka Tesciliniz varsa hukuki dayanağınız da var demektir.

Marka tescili kimde ise Marka Sahibi de odur(Gerçek veya Tüzel Kişi). Marka Tesciliniz varsa hukuki dayanağınız da var demektir. Markanın yıllardır kullanılıyor olması tescillenmediği sürece koruma açısından çok da önemli değildir.

Örneğin; yıllardır kullandığınız bir ürün markası veya şirket isminiz gibi bir marka başkası tarafından alınabilir ve size tabelanızı indirtmeye kadar varan yaptırımlara mal olabilir.

Marka tescili ürün isminizi veya şirket isminizin koruma altına alınması ve sektörünüzde aynı ismi veya benzer markanın kullanılmasını engeller. Siz marka tescilinizi almaz iseniz bir başkası sizin markanızı tesciller ve hak kaybına uğrarsınız ve hukuki sürece mahkum olabilirsiniz.

Şirketimizin kilididir marka tescil. İşyerimizi, kasamızı, evimizi nasıl ki kilitlemeden çıkmıyorsak markamızı tescillemeden iş yapmamalıyız. Marka Tescili yaptırmadan iş yapmak evimizi, işimizi veya kazamızı kilitlemeden dışarıya çıkmaya benzer.

Marka tescili şirketinize değer olarak bir katkıdır. Zamanı gelince marka değerlemesi yaptırarak şirketimizin demirbaşına koyabilir ve şirketimize maddi değer veya sermaye katabiliriz. Marka tescili olan şirketler daha güvenilir algısı bulunmaktadır.

Marka tescili TPE(Türk Patent Enstitüsü) ve yurt dışında istediğiniz ülkelerde de yapılabilir. TPE’nin standartlarına göre 45 ayrı sınıfta tescil yapılması öngörülmüştür. Her sınıf içerisinde belirli çalışma alanları, sektörler bulunmaktadır. Hangi sınıflarda marka tescili yapıldıysa markanız sadece o faaliyet alanlarında koruma altına alınmış olmaktadır. Diğer alanlarda hak iddia edemezsiniz.

Örneğin; bir markayı 43. Sınıfta tescillediniz, bu sınıf yiyecek içecek hizmetleri sağlanması vb. alanlarda hizmet vermenizi sağlar. Diğer sınıf Marka tescili 10 yıl süre ile yapılmaktadır. Süresi doldukça her on yılda bir tescilin yenilenmesi gerekmektedir.

Tescil işlemini bütün boyutları ile ele alacak olursak süresi, sınıfı/sınıfları, yurt içi veya yurt dışı tescili bizim markamıza hâkimiyet alanımızı oluşturmaktadır. Bütün bu kriterleri göz önünde bulundurarak hukuki dayanaklara sahip bir marka oluşturabiliriz.

Aksi takdirde sürprizlerle karşılaşarak üretim veya hizmetimiz durdurulabilir, haksız duruma düşebiliriz.