Heweso

❝ İşini erteleyen insan, işinin hiçbir zaman yapılmaması riskine giren insandır. ❞
Baudelarie

MENÜ

Barkod Numarası Alımı

Barkod Numarası Alımı

Barkod Nedir?

Barkod kısaca bilginin makineler tarafından okunabilecek şekilde görsel olarak etiket veya metal gibi bir yüzey üzerinde sunulmasıdır. Barkod değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşur. Barkod için verinin otomatik ve hatasız bir şekilde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir yöntem de diyebiliriz.

Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi ve okunabilmesi sağlanır.

Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar içermemelidir. Barkod sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.

Barkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılacağını belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar 0-9 arası rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb.) içerebilirler. Bir çok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları içerirken bazıları da hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler. Buna göre değişik barkod standartları ortaya çıkmaktadır.

Bugün dünyada kullanılan bir çok barkod çeşidi bulunmaktadır.

 

Barkod Tipleri

Yaygın olarak kullanılan başlıca barkod alfabeleri Code39 barkod tipi, Code128 barkod tipi, EAN13 barkod tipi, EAN8 barkod tipi, UPC Barkod Tipi, ITF barkod tipleridir.Bunlardan ITF barkod tipi, EAN barkod tipive UPC barkod tipi barkod alfabeleri sadece rakamları içermektedir. Code39 barkod tipive Code128 barkod tipiise rakamları, harfleri ve özel işaretleri göstermek için kullanılılmaktadır.

Ülkelerin Barkod Numaraları başlangıç kodu

Bir ürünün hangi ülkeye ait olduğunu üzerindeki barkodun ilk üç numarasından anlayabilirsiniz. Peki hangi ülke hangi bakodu kullanıyor? Aşağıda bulunan listeden ülkelerin barkod numaralarına ulaşabilirsiniz.

- 00-13ABD & Kanada
- 20-29 Yerel kullanım (depo,ambar)
- 30-37 Fransa
- 400-440 Almanya
- 45-49 Japonya
- 46 Rusya
- 471 Tayvan
- 474 Estonya
- 475 Letonya
- 477 Litvanya
- 479 Sri Lanka
- 480 Filipinler
- 482 Ukrayna
- 484 Moldovya
- 485 Ermenistan
- 486 Gürcistan
- 487 Kazakistan
- 489 Hong Kong
- 50 Birleşik Krallık(İngiltere)(UK)
- 520 Yunanistan
- 528 Lübnan
- 529 Kıbrıs Rum Kesimi
- 531 Makedonya
- 535 Malta
- 539 İrlanda
- 54 Belçika & Lüksemburg
- 560 Portekiz
- 569 İzlanda
- 57 Danimarka
- 590 Polonya
- 594 Romanya
- 599 Macaristan
- 600-601Güney Afrika
- 609 Mauritius
- 611 Fas
- 613 Cezayir
- 619 Tunus
- 622 Mısır
- 625 Ürdün
- 626 İran
- 64 Finlandiya
- 69 -690 Çin
- 70 Norveç
- 729 İsrail
- 73 İsveç
- 740-745 Guatemala ,El Salvador,Honduras, Nikaragua,
- 746 Dominik cumhuriyeti
- 750 Meksika
- 759 Venezuela
- 76 İsviçre
- 770 Kolombiya
- 773 Uruguay
- 775 Peru
- 777 Bolivya
- 779 Arjantin
- 780 Şili
- 784 Paraguay
- 785 Peru
- 786 Ekvador
- 789 Brezilya
- 80-83 İtalya
- 84 İspanya
- 850 Küba
- 858 Slovakya
- 859 Çek cumhuriyeti
- 860 Yugoslavya
- 869 Türkiye
- 87 Hollanda
- 880 Güney Kore
- 885 Tayland
- 888 Singapur
- 890 Hindistan
- 893 Vietnam
- 899 Endonezya
- 90-91 Avusturya
- 93 Avustralya
- 94 Yeni Zelenda
- 955 Malezya
- 977 Uluslararası periyodik yayınlar için
- 978 Uluslararası standart kitap numarası
- 979 Uluslararası müzik numarası


Barkod Numarası Kimler Alabilir?

Üreticiler, Dağıtıcılar, Satıcı, İthalatçı firmalar Barkod numarası alabilirler.

Aşağıdaki odalardan birine kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler barkod numası almak için barkod sistemine üye olabilirler:

Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

 

Barkod Numarası Başvurusu için Gerekli Belgeler

Barkod Sistemine üye olmak isteyen firmaların aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak Marka'jıya Teslim etmesi gerekmektedir.

  • Barkod Numarası Alımına İlişkin Hizmet Sözleşmesi,
  • Barkod Numarası Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur.
  • Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB`nin barkod kullanımı hakkındabelirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir.
  • Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır.
  • Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi.
  • Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi.
  • Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.