Heweso

❝ Genelde, yapmanız gereken şey yapabileceğiniz şeydir. ❞
Elenor ROOSEVELT

MENÜ

Kanserle Mücadele

Kanserle Mücadele

TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ'NİN AMACI VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER

Kurumun Amacı:

Kanserle savaşta çağdaş düzeye ulaşabilmek için kanser konusunda araştırmalar yapmak, kanserle savaşın yöntemlerini saptayıp mücadele için kullanılabilecek kaynaklar yaratmak, kişi kurum ve kuruluşları bir araya getirerek işbirliğini sağlamak, kanser ile savaş ve kanser hastaları için gerekli yardımları sağlayarak bu alanda olumlu sonuçlar almak ile halk ve hekim eğitiminde görevler yüklenmek Kurumun amacıdır.

Kurumun Amacı Gerçekleştirme Çalışmalarının Konu ve Yöntemleri:

a) Kanser hakkında bilimsel araştırmaları destekler,

b) Kanser hakkında yayınlar, konuşmalar, toplantılar ve buna benzer çalışmalarla halkı aydınlatır,

c) Kanser konusunda hekimlerin ve tıp dallarında çalışanların daha iyi yetişmeleri için konferanslar, kongreler, seminerler düzenler, bunlara katılır.

d) Medikal ve mediko-sosyal istatistikler tutar ve gerekli tüm bilimsel çalışmaları yapar, yaptırır.

e) Kanserin erken teşhis ve tedavisinde, hastaların yeniden çalışma gücü kazanmasında uygun bulduğu çabalara girişir.

f) Kanserle savaş konusunda ulusal dayanışmayı sağlar, resmi makamlara yardımcı olur, bilgi verir. Kanserle savaş yöntemlerini geliştirip ulusu aydınlatır.

g) Kanser araştırma laboratuvarları ve savaş merkezleri, hastane, klinik, dispanser kurar ve kitaplıklar açar.

h) Bütün ilgili ve gerekli araçlardan yararlanarak kanserle savaş propagandasını yürütür. Türkiye'de "Kanser Haftası" düzenler.

i) Kanserli hastalara her türlü araç-gereç ve ilaç sağlayarak gerekli maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

j) Yurt içindeki ilgili örgütler, bilim ve hayır kurumları ile iş ve güç birliği yapar, gerekli gördüğü kuruluşları gerçekleştirir, kuruluşlara katılır.

k) Kanserle savaşta gerekli hekim ve yardımcı personelin yetişmesini özendirmek için burs, prim ve ödüller verir.

l) Dernekler Kanunu'nun 12.maddesine uygun olarak Bakanlar Kurulu'nun izni ile başka devletlerin benzer kurum ve kuruluşları ile ilişki kurar, çalışmalarından yararlanır, kendi çalışmaları hakkında bilgi verir, ilgili toplantı ve çalışmalara katılır, tanınmış uzmanları, ilgili kuruluşları çağırır, yardımlar sağlar.

m) Zamanın en ileri kanser araştırma ve savaş yöntemlerinin yurdumuzda uygulanmasını önerir ve bu yolda çaba gösterir.

 

www.turkkanser.org.trwww.kanserlemucadele.com